Oddychające domy

W domach budiHOME kładziemy ogromny nacisk na akumulacyjncość konstruckji tzn.  zatrzymanie jak największej ilości wytworzonego ciepła lub chłodu wewnątrz budynku. Wydawać by się mogło, że oznacza to znaczne zmniejszenie w nich cyrkulacji powietrza. Dobrze dobrana wentylacja znacznie zmniejsza gromadzenie się wilgoci oraz rozwój pleśni i grzybów.  W budiHOME dostarczamy ponad dwukrotnie więcej czystego powietrza niż przewidziano w normach budowlanych. Zastosowany system rekuperacji sprawnie i odprowadza również zużyte powietrze.

Opracowując innowacyjny rozkład instalacji wentylacyjnej udało nam się otrzymać dom, który ma stały dopływ świeżego i czystego powietrza, przy równoczesnej eliminacji przeciągów. Warto dodać, że każdy budiHOME posiada w standardzie filtr antysmogowy- tak, aby dostarczane powietrze służyło mieszkańcom i było jak najwyższej jakości.

Wymiana powietrza zapewnia eliminację zbędnej wilgoci oraz rozwój pleśni i grzybów. W połączeniu z równomiernym wtłaczaniem powietrza, bez nagłych i szybkich punktowych podmuchów- znacznie minimalizujemy cyrkulację kurzu i alergenów. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają zawieszone nisko nad podłogą, dzięki czemu łatwo je usunąć. 
check
BRAK WILGOCI I PLEŚNI
Wymiana powietrza zużytego na świeże, zapobiega gromadzeniu się wilgoci, pleśnik i grzybów.
check
DOSTARCZENIE TLENU
Wysokiej klasy mechanizm rekuperacji dostarcza dwa razy więcej tlenu niż przewidują wymagania normatywne.
check
DOM BEZ KURZU
Dzięki stałej ale nieraptowej wymianie powietrza, kurz i alergeny pozostają w zawieszeniu nad podłogą- łatwo je usunąć.
check
DZIAŁANIE PROEKOLOGICZNE
Wentylacja mechaniczna z wykorzystaniem rekuperacji to rozwiązanie niezwykle wydajne i zielone.