Bezwładność Cieplna

Bezwładność cieplna oraz szczelna i trwała konstrukcja budynku determinują komfort cieplny i wygodę domowników; ponadto działa stabilizująco na pracę całego systemu ogrzewania i chłodzenia. Dzięki temu w budynkach masywnych sezon grzewczy może rozpocząć się później i zakończyć wcześniej- co w oczywisty sposób przekłada się na koszty utrzymania domu oraz wpływ na środowisko naturalne.

Wykorzystanie masywnej konstrukcji w połączeniu z bardzo dobrą izolacją cieplną uznane jest za najkorzystniejsze rozwiązanie do uzyskania wysokiej bezwładności cieplnej budynku. Dzięki temu wewnątrz pomieszczeń akumulowane jest ciepło (lub chłód), a izolacja cieplna nie dopuszcza do jego szybkiej utraty na zewnątrz. W budiHOME bezwładność cieplną tworzy połącznie:
  • masywnej i akumulacyjnej konstrukcji domu, 
  • wysokiej precyzji wykonania konstrukcji, 
  • techniki montażu okien i akcesoriów (tzw. ciepłym montażem), 
  • warstwa izolacyjna w trójwarstwowych ścianach zewnętrznych,
  • oraz dokładnej kontroli jakości każdego z tych elementów. 
Dzięki połączeniu powyższych czynników, wszystkie domy budiHOME spełniają standardy budowlane na 2021 rok tzn. WT2021. Poszliśmy o krok dalej i oferujemy również pakiety energetyczne NF40 zwiększające ekologiczny i energooszczędny charakter budynków. Pakiet NF40 w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną tworzy dom netto zeroenergetyczny.
check
KRÓTKI SEZON GRZEWCZY
Bezwładność cieplna domu pozwala na maksymalizację efektywności całego systemu ogrzewania i chłodzenia- okres ogrzewania zimą możne rozpocząć się później oraz zakończyć wcześniej; z kolei latem nie ma potrzeby dodatkowego chłodzenia budynku poza systemem HCR.
check
ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA
Bezwładność cieplna budynku znacznie redukuje koszty ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem.
check
Z KORZYŚCIĄ DLA ŚRODOWISKA
Mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia budynku wpływa na zmniejszenie emisji CO2.
check
ZWIĘKSZENIE OSIĄGÓW SYSTEMU OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
Bezwładność cieplna domu działa stabilizująco na pracę całego systemu ogrzewania i chłodzenia, pozwalając osiągnąć maksymalną wydajność urządzeń.